Business

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีทรัพย์มหาศาล

ตั้งอยู่เลขที่ 31/3 ง ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900

email address : thaveesakon@gmail.com Tel02-513-6119 มือถือ0892188619/0847641735 fax 025147036

เราได้เปิดบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับท่านผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ โดยเรามีแรงงานที่มีเอกสารทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมทำงานกว่า 3000 คนให้ท่านได้เลือกโดยแรงงานเหล่านั้นมีนายจ้างแล้ว เพียงแต่เราทำการเปลี่ยนนายจ้างมาเป็นท่านท่านก็สามารถได้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายไปใช้ครับ สนใจติดต่อได้ที่นี่

สำหรับค่าบริการในการดำเนินการตกคนละ 12000 บาท โดยที่ท่านผู้ประกอบการสามารถจะหักจากรายได้ของแรงงานได้ รายจ่ายดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่าตรวจร่างกายคนงาน 1900 บาท ค่าใบอนุญาตทำงาน 1900 บาท ค่าเดินทางไปทำ TP(Temperary Passport)ที่ฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ค่าเดินทางมาทำงานทีกรุงเทพ หรืออื่นๆ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้ออกนอกพื้นที่ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงนายจ้างและที่ทำงานจ่ายที่กระทรวงแรงงานและอืนๆ รวมแล้วเป็นเงิน 12000 บาท

สำหรับบริการให้การปรึกษาเรื่องเงินกู้ยังคงเหมือนเดิม

 ท่านสามารถตรวจสอบความพร้อมในการขอสินเชื่อของท่านได้ด้วยการเข้าไปที่เมนู Check your score เป็นการทดสอบเบื้องต้นว่าท่านมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณามากน้อยอย่างไร

นอกเหนือกว่านั้น ทางห้างยังมีสินทรัพย์ราคาต่ำกว่าประเมินมาให้ท่านพิจารณาครับ เข้าไปที่เมนู Asset lower price ทรัพย์ดังกล่าวเหมาะที่จะซื้อไว้เพื่อนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำงานราชการ/หรือนำเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ สนใจติดต่อที่นี่ด่วนครับ

นอกเหนือกว่านั้น เรายังมีกองทุนเพื่อค้ำประกันเงินกู้ให้ท่าน โดยท่านจะต้องไปติดต่อกับธนาคารของท่านหรือให้เราติดต่อให้ เพื่อให้ทางธนาคารออกเป็นตั๋วอาวัลโดยธนาคารมอบเป็นหลักประกัน เราคิดดอกเบี้ย 17% ต่อปี ค้ำประกันเงินกู้ให้กับท่านวงเงินตั้งแต่ 5 ล้าน-1000 ล้านบาท สนใจติตต่อด่วน 0892188619

 

 

บริการรับจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในและนอกระบบ

แหล่งเงินทุนในระบบ

1.บริการจัดทำบัตรเครดิตรสำหรับลูกค้าของห้าง ได้แก่บัตร Citibank/KTB/SCB/Krungsri/lotus/central/CIBM/SCIB/HSCB/

Standard Charter/TMB/BBL และอื่นๆ

ท่านใดที่สมัครบัตรเครดิตไว้สามารถเช็คความคืบหน้าในการอนุมัติได้ โดยเข้าไปที่เมนู LINK แล้วไปที่ Check loan application จะมีช่อง User ให้พิมพ์คำว่า duration ส่วนในช่องPassword ให้พิมพ์ duration เช่นกัน จะพบหน้าที่มีเมนู Report / search / criteria ให้กดไปที่ Report จะมีช่องให้ใส่วันที่ที่จะSearch หาให้ใส่วันที่ 1 ตค 2553 to วันที่ ณ ปัจจุบัน ส่วนช่องฺBank from กับ Product from ไม่ต้องทำอะไร แต่ในช่อง sale from ให้ใส่ du0mg73462 to du0mg73462 ตัวกลมไม่ใช่โอ แต่เป็นเลขศูนย์นะครับ คุณจะพบความเคลื่อนไหวของข้อมูลใบสมัครของคุณ ครับ เครื่องหมาย S แปลว่าอยู่ระหว่างพิจารณาซึ่งจะไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ได้สมัคร เครื่องหมาย R แปลว่าถูกปฏิเสธ เครื่องหมาย A แปลว่าอนุมัติครับ

2. บริการจัดทำสินเชื่อส่วนบุคคล KTB Cash วงเงิน 3 ล้านบาท/Cash 2 go

TMB วงเงิน 1 ล้านบาท / Citibank Ready Credit วงเงิน 7.5 แสนบาท

SCB Speedy วงเงิน 1 ล้านบาท

ท่านสามารถเช็คสอบใบคำขอสินเชื่อส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อมูลข้างต้นเช่นกัน

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดในการยื่นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกับผู้เชี่ยวชาญสินเชื่อของห้าง คุณเนตรนภิสเบอร์โทร 0890468922 ได้ตลอดเวลา ครับ

3. สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงิน 3 เท่าของหลักประกัน(มีบริการหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันให้ด้วยคิดค่าบริการ 20% ของวงเงินนำไปค้ำประกัน) เป็นสินเชื่อ OD LC/LG/หนังสือค้ำประกัน/สินเชื่อระยะยาวและอื่นๆ พร้อมเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอธนาคารด้วย วงเงิน 5 ล้าน-100 ล้านบาท

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อธุรกิจหรือ SME

1. ท่านควรจะเขียนข้อมูลการดำเนินธุรกิจของท่านอาทิเช่น ประวัติความเป็นมา การดำเนินกิจการที่ผ่านมา ธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการขยายตลาด ความต้องการสินเชื่อเพิ่ม และจุดอ่อนจุดแข็งของท่าน

2. หลังจากนั้นทางห้างจะนำข้อมูลของท่านมาตบแต่งและประกอบเข้ากับ STATEMENT ทางการเงินของท่านนำเสนอธนาคารเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น

3. หากทางธนาคารเห็นว่ามีความเป็นไปได้ ทางเราก็จะนำใบคำขอสินเชื่อไปให้ท่านกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารที่จำเป็นต่างๆ

4. ยื่นเรื่องเสนอต่อธนาคาร ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบใบคำขอสินเชื่อและขั้นตอนตลอดจนต้องส่งเอกสารอย่างใดให้แก่ธนาคารเพิ่มเติมได้ที่

- ธกส โครงการนอกภาคเกษตร 02-280-0180 ต่อ 2027

- ธ ออมสิน บริการสินเชื่อธุรกิจ สำนักงานใหญ่ 02-299-8000 ต่อ 2110

- TMB SME โทร 02-299-1111/02-617-9111

- SME BANK โทร 02-201-3700-10

เป็นต้น

5. หลังจากนั้นก็อยู่ในขั้นตอนในการหาหลักประกันมาค้ำประกันโครงการเงินกู้ของท่าน ทางธนาคารก็จะทำการประเมินหลักประกันที่ทางท่านเสนอ ซึ่งอาจจะเป็นที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้าง หรือเงินสดค้ำประกัน ซึ่งในกรณีนี้ท่านอาจจะสามารถพึ่งบริการของทางห้างได้ ทางเรารับหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันเงินกู้ของท่านโดยคิดค่าใช้จ่ายบ้างตามสมควร

ในกรณีที่ลูกค้าติดBLACK LIST เครดิตบูโร มีบริการหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินบางแห่งที่ช่วยลูกค้าที่ติดบูโรเพื่อกู้ไปปิดบัญชี มี ธ ออมสิน ธอส และธกส เป็นต้นแต่ในกรณีนี้ลูกค้าหรือผู้กู้จะต้องมีบ้านและที่ดินที่นำมาค้ำประกันอาจจะเป็นของผู้กู้หรือญาติที่มีนามสกุลเดียวกันได้ ทางสถาบันการเงินดังกล่าวจะปล่อยกู้ให้ไปปิดเครดิตบูโรดังกล่าว สนใจติดต่อมาได้ครับ ระยะเวลาในการดำเนินงานจนถึงวันอนุมัติไม่เกิน 30 วัน

นอกเหนือกว่านั้นยังมีบริการ

1. จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจำหน่าย ตอนนี้มี Whitening ครีมคูเวต ของแท้นำเข้าแอร์สายการบินแอร์ฟร้าน กระปุกเดียวแต้มแล้วผิวหน้าสวยใสแต้ม 5 จุดก่อนนอน เห็นผลแน่ ต้องที่นี่ที่เดียว หิ้วมาเองไม่แท้คืนเงิน เพียง 1,250 บาทเท่านั้นรับรองผล ติดต่อSale ของห้างคุณ เนตรนภิส 0890468922ด่วน

2.บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆราคาย่อมเยา

3. บริการจัดทำงบดุลงบการเงินภาษีประกันสังคมโดยAuditorราคาย่อมเยา

4.บริการด้านการตลาดด้วยการรับจัดส่ง SMS ให้แก่ลูกค้าของสมาชิก

5.บริการด้านการตลาดด้วยการจัดทำเวปไซร์ วิทยุและทีวีทาง INTERNET

6.บริการด้าน IMMIGRATION ทำการยื่นเรื่องการทำงารให้คนต่างด้าวในไทยและสอบสัญชาติและรับจัดทำวีซ่าท่องเที่ยว แต่งงานเรียนหนังสือสำหรับผู้จะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

ท่านใดสนใจจะเป็นสมาชิกสามารถสมัครเพื่อรับข่าวสารทาง SMS ได้ด้วยราคาเดือนละ 350 บาท ท่านจะได้ข่าวสารที่สำคัญต่างๆ เช่นแหล่งเงินทุน การลงทุน และช่องทางธุรกิจต่างๆ

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชี ธ ไทยพาณิชย์ เลขที่ 034-4-00424-5 นายสกล ทวี ออมทรัพย์

2. บัญชี ธ กสิกรไทย เลขที่ 744-2-21097-1 นายสกล ทวี ออมทรัพย์

3. บัญชี ธ กรุงเทพ เลขที่ 177-0-60377-5 นายสกล ทวี ออมทรัพย์

4. บัญชี ธ กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 168-1-28054-2 นายสกล ทวี ออมทรัพย์

นอกเหนือกว่านั้นเรามีบริการจัดหานักพยากรณ์เพื่อไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าต่างๆ และพร้อมให้บริการทำนายฟรี 3 ข้อสำหรับสมาชิกท่านสามารถส่งว้นเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาได้ที่เมนู CONTACT จะได้รับการพยากรณ์ฟรีครับ

พิเศษ รับบริการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่าย รวมถึงการจัดหาโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่นี่ที่เดียว

นายสกล ทวี

ผู้จัดการห้าง