Business

สลากกินแบ่งรัฐบาล

สืบเนื่องมาจากทางห้างก็เป็นห้างหุ้นส่วนหนึ่งที่จดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการรับจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนั้นจึงอยากนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับท่านที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเบี้องต้นดังนี้

                                รายละเอียดของสลากกินแบ่ง

1. ทุนราคาสลากปกติจากกองสลาก     73.60 บาท

2. ทุนราคาสลากการกุศลจากกองสลาก 72.80 บาท

3. ไม่เสียภาษีรายได้(โทรสอบถามได้ที่กองสลาก 02-2811611ต่อ720-2

4. สลากปกติ    1 เล่มมี 100 ฉบับ

5. สลากการกุศล 1 เล่มมี 50 ฉบับ

6. ผู้มีสิทธิ์ขอต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น คือ มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วน บริษัท

7. ถ้าจดทะเบียนบริษัทจะต้อมีหุ้น 3 คนขึ้นไปค่าจด 9,000 บาท

8. ถ้าจดเป็นห้างหุ้นส่วนจะต้องมีหุ้น 2 คนขึ้นไปค่าจด 4,500 บาท

9. สลากออกวันที่ 1,16 ของทุกเดือน

10. ผู้ได้โควต้าจะเบิกสลากได้ 5 วันก่อนออกคือก่อนวันออก 2 วัน วันออกและหลังวันออก 2 วัน

ท่านใดสนใจจะจดทะเบียนห้างหรือบริษัทเพื่อเตรียมตัวไว้ขอโควต้าสลากกินแบ่งในงวดต่อไปติดต่อที่นี่ด่วน เดี๋ยวจะไม่ทันเขานะครับ จะบอกให้????????????

นอกเหนือกว่านั้น เรามีโควต้าสลากออนไลน์ที่ทางรัฐบาลกำลังจะอนุมัติออกมาจำหน่าย เป็นตู้ที่พิมพ์สลากเลข 6 ตัว ตู้ละ 100 เล่มหรือ 10000 ฉบับต่องวด สนใจติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากออนไลน์ได้ทีนี่ด่วน 0892188619